UBEZPIECZENIA

ZBIGNIEW SMOLEŃ

 

           692 128 974

                

                        

wypadkowe

 

 

turystyczne

 

 

komunikacja

 

 

domek

 

ubezpieczenia Zbigniew Smoleń, najlepsze ubezpieczenia, ubezpieczenia Kamienna Góra

Ubezpieczenie OC ppm powinien mieć każdy kierowca/właściciel pojazdu, jednak pomimo wykupionej obowiązkowej polisy istnieją sytuację kiedy ubezpieczyciel nie zawsze pokryje szkody spowodowane podczas określonego zdarzenia.

 

Istnieje PIĘĆ przypadków, w których ubezpieczyciel OC ma prawo do regresu - co oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale zażąda pokrycia kosztów tego odszkodowania od sprawcy wypadku.

 

Określone sytuacje to:

  • wypadek pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

  • wypadek, który spowodujesz, prowadząc auto bez uprawnień – inaczej, siadłeś za kółko, gdy zabrali ci wcześniej prawo jazdy, albo nigdy go nie miałeś.

  • uciekniesz z miejsca wypadku z zamiarem uniknięcia odpowiedzialności za jego spowodowanie.

  • spowodujesz wypadek (wyrządzisz umyślną szkodę) celowo.

  • spowodujesz wypadek samochodem, który ukradłeś.

 

Istnieją także sytuacje, kiedy nie ma odpowiedzialności ubezpieczyciela:

  • kilka samochodów na jednej posesji - uderzenie we własne auto może oznaczać problem z uzyskaniem odszkodowania - więc jeśli zdarzy się, że porysujesz własne auto innym swoim autem gdziekolwiek, to taka sytuacja powodowałaby uznanie twojej odpowiedzialności za szkodę na twoim pojeździe. Ubezpieczyciel zgodnie z prawem nie może odpowiadać za takie zdarzenie.

  • szkody środowiskowe - to sytuacja bardzo rzadka, ale się zdarza. Wystarczy doprowadzić do skażenia środowiska, by ubezpieczyciel przeniósł odpowiedzialność likwidacji szkody na kierowcę. Przykładem może być wymuszenie pierwszeństwo na cysternie przewożącej niebezpieczne substancje i w konsekwencji doprowadzenie do przewrócenia pojazdu, skutkującego wyciekiem i zatruciem lokalnego ekosystemu. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo w takiej sytuacji odmówić wypłaty środków.*

 

 

*źródło: https://nawypadekgdy.pl/oc-komunikacyjne-w-to-nie-powinienes-wierzyc/

 

 

 

 

 

 

 

 

OC pojazdów - regres, czyli kiedy Towarzystwo zażąda zwrotu kosztów za wypłatę odszkodowania?

09 marca 2020